საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია

წევრები

ინფორმაცია

საგა - საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა

საგამომცემლო სახლი

საგამომცემლო პრიორიტეტი: მხატვრული ლიტერატურა, სამეცნიერო ლიტერატურა, დამხმარე მასალები სკოლის მასწავლებლებისთვის.

საკონტაქტო პირი: თამარ ნაჭყებია

მისამართი: ქ. თბილისი,0112, აღმაშენებლის 181-2

ტელ: 599 17 38 85

ელ. ფოსტა: pressacademic@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.apgeorgia.com

უფლებების მენეჯერი: თამარ ნაჭყებია


ელ. ბიულეტენის გამოწერა
პარტნიორები